FUKTSENSORN

Med vår lösning går det att ta reda på om din byggnad är
fuktskadad, utan att göra hål i väggen!

AKTIVT KONCEPT

Fuktsensorn har kompletterat sitt erbjudande med ett aktivit sensorkoncept. Det är trådlöst system som är väldigt enkelt att installera. Plug-n-Play. Genom portalen går det att följa fukten både RF%, fuktkvot och temperatur. Mätningarna görs med ett valt intervall och syns direkt vid inloggning i portalen. Ofta placeras sensorerna på svårtillgängliga platser där det är vanligt att det blir kondensutfällningar och där det finns anledning att övervaka fukt och temperatur.